Meklē risinājumu, kā kļūt par labāku vadītāju?

IZMĒĢINĀT

1 vadītāja stāsts

Vienots dizains un mācību personāži visos kursa moduļos.

3 reizes lētāk, kā citi apmācību kursi

Tiek saudzēti dabas resursi, nedrukājot materiālus un nelietojot transportu, lai nokļūtu mācību vietā.

6 moduļi

Mācībās tiek apskatītas tēmas: vadītāja loma, vadītāja funkcijas, mērķu un darba uzdevumu noteikšana, deleģēšana, darba uzdevumu izpildes kontrole un atgriezeniskās saites sniegšana.

40 minūtes viena moduļa apgūšanai

Teorija un uzdevumi interaktīvā veidā. Testi un gala pārbaudījumi katra moduļa beigās. Ietaupītas 4 stundas, kuras tiktu pavadītas līdzvērtīgās klātienes apmācībās.

Eksperti

MAIJA DOBELE

Organizāciju attīstības konsultante, personāla vadības un apmācību eksperte

Raivis freimanis

Personāla mācību stratēģijas konsultants,
e-mācību eksperts

daina bērziņa

E-mācību projektu konsultante, 
izstrādes vadītāja un antropologs